www.oponyserwis.pl Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Szanowny Kliencie,

Zakupy przez internet od początku wiązały się z koniecznością udostępniania swoich danych. Jest to niezbędne np. w celu wystawienia faktury, będącej jedynym dowodem zakupu, lub dostarczenia towaru gdy decydujemy się na wysyłkę. Fakt, że wpisujemy nasz adres, imię i nazwisko oraz pozostałe informacje w formularzu zamówienia nie znaczy jednak, że w niekontrolowany sposób ujawniamy poufne dane. Zdajemy sobie sprawę jak istotne jest bezpieczeństwo, także to związane z przechowywaniem danych dlatego chcemy zapoznać Cię ze wszystkimi praktykami wynikającymi z ustaw, a także naszej polityki.

Jako klient sklepu internetowego OponySerwis.pl masz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych, a także o podmiotach za to odpowiedzialnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) podajemy, że właścicielem sklepu internetowego OponySerwis.pl jest firma ENiS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Bociana 22A w Krakowie.

Firma ENiS Sp. z o.o. Sp.k. została  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000588626
NIP: 9452188455
REGON: 363096303

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę ENiS Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Możesz przeglądać ofertę sklepu internetowego SklepOpon.com i dodawać przedmioty do koszyka pozostając całkowicie anonimowym (bez podawania danych osobowych), jednak by złożyć zamówienie na wybrany przez Siebie towar, musisz być zalogowany jako klient. Założenie przez Ciebie konta w naszym sklepie internetowym i dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem wymaga wpisania w odpowiednie pola formularza Twoich pełnych danych osobowych. Zakładając konto w sklepie internetowym oraz dokonując transakcji za jego pośrednictwem, zgadzasz się na przetwarzanie Swoich danych osobowych przez firmę ENiS Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Jeżeli nie podasz wspomnianych danych osobowych, Twoje zamówienie dokonane w sklepie internetowym SklepOpon.com nie będzie mogło zostać zrealizowane. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas tylko i wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia i dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru.

Podane przez Ciebie dane osobowe składowane są na zabezpieczonym serwerze. Firma ENiS Sp. z o.o. Sp.k. nie udostępnia podanych przez Ciebie informacji żadnym firmom ani osobom o ile nie jest to bezpośrednio potrzebne do zrealizowania zamówienia. Okolicznością, w której informacje zgromadzone w naszym systemie trafiają do innej instytucji jest np. dostarczenie przesyłki kurierem. Wówczas przekazujemy, również za pomocą zaszyfrowanego połączenia, niezbędne dane teleadresowe firmie kurierskiej .
W przypadku gdy należność za zamówiony towar regulowana jest kartą płatniczą obsługę Klienta przejmuje firma PAYBACK Sp. z o.o. operator serwisu platnosci.pl. Twoje dane osobowe składowane są na zabezpieczonym serwerze, a sama transakcja przeprowadzana jest za pośrednictwem protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3), zapewniającego pełną poufność.

Nasi partnerzy aby móc przystąpić do współpracy z nami muszą sprostać licznym wymaganiom także tym w kwestiach bezpieczeństwa przechowywania danych. W związku z tym możemy zapewnić, że każdy rodzaj powierzonych nam informacji zostanie wykorzystany zgodnie z opisanymi wyżej zasadami.

W każdym momencie możesz przeglądać i zmieniać Swoje dane osobowe w panelu KONTO w Sklepie OponySerwis.pl.

Zespół OponySerwis.pl

Sprawdź swój depozyt

facebook