www.oponyserwis.pl Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

  1.  Usługa rezerwacji stanowiska on-line jest prowadzona i zarządzana przez spółkę ENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków.
  2. Zadaniem usługi jest umożliwenie rezerwacji za pośrednictwem sieci Internet wolnego stanowiska w serwisie opon w/w firmy, o ustalonej godzinie w ustalonym dniu na czas 30 minut.
  3. Rezerwacja jest bezpłatna i może jej dokonać każdy, kto posiada dostęp do Internetu.
  4. Warunkiem poprawnej rezerwacji jest wprowadzenie imienia i nazwiska rezerwującego, telefonu kontaktowego, numeru rejestracyjnego pojazdu oraz typu pojazdu. Numer telefonu może być wykorzystywany przez firmę Nowakowski & Szymański do celów marketingowych. Nowakowski & Szymański nie będzie sprzedawać, wynajmować, przekazywać ani w inny sposób rozpowszechniać lub udostępniać Państwa Danych osobom trzecim spoza firmy Nowakowski & Szymański, chyba że jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami.
  5. Spółka ENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAzastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia rezerwacji stanowiska, choć nie jest ono konieczne.
  6. Każde spóźnienie powoduje, że termin rezerwacji przepada. Konieczne jest ustalenie nowego, już w standardowym trybie.
  7. Warunkiem koniecznym do terminowego wykonania usługi wymiany opon, jest posiadanie zlecenia, które musi być otwarte w BOK przed ustaloną godziną wymiany opon.
  8. Z uwagi na różnorodność pojazdów, które obsługujemy, a także ze względu na ich stan techniczny, terminowość usługi może ulec zmianie.
  9. Numer rejestracyjny pojazdu klienta, który nie pojawił się, bądź spóźnił na umówioną godzinę może być przy kolejnych próbach rezerwacji odrzucony przez operatora systemu.

Sprawdź swój depozyt

facebook